Privacy beleid

GDPR: General data protection regulation

Dit privacy beleid regelt de verwerking van de persoonsgegevens door de verantwoordelijke Isabelle Verledens van praktijk Manibelle Nagelstyliste & Medische pedicure gevestigd in de Sint-Patricksstraat 18 8840 Oostnieuwkerke, met ondernemingsnummer 0555.883.838 te bereiken via telefoonnummer 0499106806 of e-mail belle1980@live.be
Manibelle Nagelstyliste & Medische pedicure leeft met de Europese verordening 2016/679 van
27 april 2016 betreft de bescherming van natuurlijke personen op uw persoonsgegevens en de verwerking ervan. Richtlijn 95/46/EG = Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens die Manibelle Nagelstyliste & Medische pedicure verzamelt door u verkregen info mag verwerkt mogen worden met betrekking tot de begeleiding van uw zorg.
Het is de bedoeling een professionele zorgverlening te bieden en een multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverlener. Deze gegevens worden zorgvuldig bijgehouden op een klantenfiche. Door het nemen van foto’s van uw voetproblemen kunnen we samen zien of er vooruitgang is in de behandeling. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

Rechten patiënt

  • U heeft het recht te allen tijde uw persoonsgegevens kosteloos op te vragen, deze te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen.
  • U hebt het recht om klacht in te dienen als u denkt dat de gegevens niet rechtmatig zijn verwerkt. Dit kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteiten drukpersstraat 35, 1000 Brussel tel +32(0)22744800, e-mail: commission@privacycommission.be. Gelieve u in eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen misverstanden zo eenvoudig kunnen worden opgelost.
  • Indien u dit formulier ondertekent gaat u akkoord met de verwerking van u persoonsgegevens om de beschreven doeleinden in dit formulier.
  • U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke. Indien u deze intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor doeleinden omschreven in dit formulier.
  • Indien u besluit om te weigeren of uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.
  • Voor verdere vragen omtrent het privacybeleid kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.
  • U gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is voor doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren.


Ik heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld podotherapeuten / huisarts).© 2024 Isabelle Verledens Contact